Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Cvičení‚ asistence

Cvičení, asistence 2018


 

OSTRAVSKÁ RALLYE 2018
V sobotu 3.11. se naše jednotka zúčastnila dalšího ročníku prověřovací akce s názvem "Ostravská rallye". Jednotky měly za úkol vyjíždět na jednotlivá místa ve Slezské Ostravě, na kterých bylo nasimulováno 5 různých situací, se kterými se hasiči mohou setkat při zásahu. Hasiči si vyzkoušeli transport zemřelé osoby z věže, vyproštění dítěte po pádu z výšky a jeho ošetření, postup při dopravní nehodě, požár lesního porostu a požár budovy po výbuchu. Naše jednotka se nakonec umístila mezi 3 nejlepšími týmy. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 sborů.

           

Cvičení
V sobotu 20.10. proběhlo okrskové cvičení na dálkovou dopravu vody v areálu třídicí linky společnosti Ostravská těžební v Heřmanicích. Cvičení se kromě naší jednotky zúčastnily jednotky z Antošovic, Koblova, Michálkovic, Kunčiček a Muglinova.

  

Asistence
Ve středu 24.10. zajišťovala naše jednotka požární dozor na akci "Slavnost dýní a strašidel", která se konala na Slezskoostravském hradě.

Školení
V neděli 26.8. se uskutečnilo školení zaměřené na 3 části.
První část školení se konala ve věži hasičské zbrojnice a obsahovala základy lanové techniky, uzly, slanění a slanění nouzovým způsobem.
Druhá a třetí část školení probíhala u řeky Odry. Hasiči si nejprve vyzkoušeli funkčnost všech agregátů, a také dálkovou dopravu vody z čerpadla do čerpadla.
Poté ještě proběhl výcvik na vodě, který prověřil zdatnost hasičů v plavání a záchraně osob z vody.

   

Školení
V sobotu 21. 7. se konalo školení jednotky na obsluhu agregátů, které probíhalo na břehu řeky Odry v Hrušově. Školení bylo zaměřeno hlavně na obsluhu různých druhů čerpadel, ale také na práci s navijákem.

  

 

Asistence
V sobotu 30.6. se naše jednotka podílela na ukázce zásahu na nebezpečnou látku v rámci akce "Den s hasiči", kterou pořádali dobrovolní hasiči z Ostravy - Hrabové.
Společně s hasiči z Hrabové jsme při této ukázce provedli ohraničení nebezpečné zóny a vytvoření nástupního a dekontaminačního prostoru. 4 hasiči se převlékli do protichemických obleků a měli za úkol vynést z nebezpečné zóny 2 zraněné.
Poté průzkumná skupina zamezila také úniku nebezpečné látky z barelu.
Během ukázky náhle zkolaboval jeden z hasičů, kterého bylo potřeba odnést do dekontaminačního prostoru a poté byl odvezen zdravotníky z ČČK Ostrava (naštěstí jen cvičně).

Asistence
Kromě ukázky na našem dětském dni v Heřmanicích jsme 8.6. prováděli společně s hasiči z Hrabové ukázku na ZŠ Březinova v Zábřehu, která byla součástí vyhlášení cvičného požárního poplachu na škole.
Další ukázka proběhla 16.6. na oslavách 140 let SDH Klimkovice, kde jsme zásah provedli spolu s klimkovickými hasiči.

     

Asistence
Ve čtvrtek 21.6. naše jednotka asistovala na akci ZŠ Generála Píky v Ostravě - Fifejdách. Pro děti ze základní školy byla připravena ukázka vybavení našeho dopravního automobilu, a také ukázka zásahu při požáru trávy.

Asistence
V sobotu 9. 6. 2018 se naše jednotka zúčastnila akce "Ostravská muzejní noc 2018", na které konkrétně v hasičském muzeu v Ostravě - Přívoze předvedla svou techniku. Jednotka rovněž prováděla doplňování vody při dynamických ukázkách s historickou technikou. Pro děti s rodiči byla připravena ukázka hašení požáru v dobových kostýmech hasičů a také kompletní prohlídka hasičského muzea.

Foto od Tomáš Lach - FOTO

  

Asistence
V sobotu, 2. června, proběhl na naší hasičské zbrojnici "Dětský den". Pro děti byly připraveny atrakce, soutěže a nechyběla ani ukázka hasičské techniky. Naše jednotka si pro děti připravila také ukázku zásahu na nebezpečnou látku.

      

Školení
Ve čtvrtek 12.4. proběhlo školení na používání různých druhů proudnic u zásahu. Hasiči si vyzkoušeli například práci s kombinovanou proudnicí, proudnicí na těžkou pěnu, deflektorem a také práci s lafetovou proudnicí, která je umístěna na naší CAS 32 T815.
   

Školení
Ve čtvrtek 22.3. proběhlo školení jednotky v poskytování první pomoci u zásahu. Školení se chopil jeden z našich kolegů, který studuje třetí ročník oboru "Zdravotnický záchranář" na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Hasiči probrali základy obvazové techniky, techniku resuscitace dospělého a dítěte, celkové vyšetření osoby v bezvědomí, správnost nasazení krčního límce a techniku transportu na páteřové desce.

      

Cvičení
Tuto neděli proběhlo na naší hasičské zbrojnici školení z obsluhy všech agregátů, které má naše jednotka k dispozici.

Cvičení, asistence 2017


 

Asistence
V úterý 17.10. 2017 naše jednotka asistovala na akci pro děti, která se konala na ul. Jánské ve Slezské Ostravě. Návštěvníci si mohli prohlédnout hasičskou techniku a vybavení, kterým naše jednotka disponuje a také si mohli vyzkoušet praktickou ukázku hašení.

 

Cvičení
Ve čtvrtek, 28.9., probíhalo na naší schůzce jednotky školení zaměřené na první pomoc. V neděli bude následovat praktická část školení, kdy bude simulována dopravní nehoda.

  

Asistence
V sobotu 26. 8. naše jednotka asistovala na cyklistické soutěži ISSANET Cup, která se konala v areálu naší hasičské zbrojnice. Rodiče s dětmi měli možnost prohlédnout si automobily, vyzkoušet si hasičskou výbavu a také zchladit se u vodní clony, kterou hasiči připravili.

   

Asistence
V sobotu 1.7. naše jednotka asistovala s dopravním automobilem na akci ve Slezské Ostravě, kde byla dětem předvedena naše moderní technika a prostředky, které u zásahů využíváme.

  

Cvičení
V sobotu 27. 5. 2017 se naše jednotka zúčastnila školení o agregátech, které se konalo v Ostravě - Antošovicích. Hasiči si vyzkoušeli práci s agregáty, hašení s různými typy proudnic a také základy z transportu zraněných osob.

     

Cvičení
V sobotu 13. 5. 2017 se naše jednotka zúčastnila výcviku zdolávání požáru v uzavřených prostorech, který se konal v areálu Dolní oblasti Vítkovic. Výcvik byl rozdělen na 3 stanoviště. První stanoviště se týkalo hašení požáru v místnosti. Hasiči nejprve byli proškoleni z bezpečnosti a postupu při zásahu a následně v místnosti zasažené požárem pozorovali pomocí dýchací techniky jevy a chování samotného požáru. Poté si vyzkoušeli práci s proudnicí, stahování plamene a ochlazování místnosti. Teplota plamene se v uzavřeném prostoru pohybuje okolo 600 °C. Na druhém stanovišti si jednotka vysvětlila zásady použití pěny jako hasiva, následoval praktický výcvik s typy proudnic na těžkou a střední pěnu. Na třetím stanovišti si hasiči vyzkoušeli hašení požáru pomocí přenosných hasicích přístrojů. Výcvik přežili všichni zúčastnění bez újmy na zdraví.

           

Cvičení
V sobotu, dne 8.4. 2017, se naše jednotka opět zúčastnila výcviku v polygonu, který se nachází na stanici HZS v Ostravě - Fifejdách. Za použití dýchacích přístrojů všichni členové absolvovali výstup na věž, trenažér "kladivo, překážkovou dráhu v klecích a nakonec měli za úkol vyhledat v zakouřeném prostředí figurínu.
   

Cvičení
V sobotu, 28.1. se naše jednotka zúčastnila vůbec poprvé výcviku na ledě. Jako vhodné místo pro tento výcvik byl vybrán rybník Mžíkovec v Ostravě - Antošovicích, kde tloušťka ledu dosahovala 30 cm. Hasiči se nejprve seznámili s bezpečností při záchraně tonoucího z ledu a také s postupy záchrany. Následovala praktická část, kde si hasiči vyzkoušeli skok do neznámé vody, ze které se poté vlastními silami dostali ven. Poté se vystřídaly různé techniky záchrany tonoucího a jeho vytažení na břeh. Hasiči si také vyzkoušeli práci s agregáty. Tento výcvik jsme absolvovali v -8 °C.
 

 

Cvičení, asistence 2016


 

Cvičení
V sobotu, dne 3.12. 2016, se naše jednotka zúčastnila každoročního výcviku v polygonu, kterým disponuje stanice profesionálních hasičů v Ostravě - Fifejdách. Členové si vyzkoušeli pohyb ve stísněných prostorách a vyhledávání figuríny v zakouřeném prostředí, to vše v dýchací technice.

Cvičení
V neděli, 17. 7. 2016, se naše jednotka zúčastnila výcviku na vodní hladině. Jako místo pro výcvik jsme si vybrali řeku Ostravici v lokalitě Ostrava - Kunčice. Členové jednotky si vyzkoušeli záchranu tonoucího z vodní hladiny, jeho vytažení na břeh a na člun, práci s člunem, skok do neznámé vody a práci s házecím pytlíkem.

 

 

Asistence
V sobotu 2. července naše jednotka asistovala u akce "Slezskoostravský rock-fest", která se konala na Slezskoostravském hradě. Návštěvníci se mohli osvěžit u naší rozprašovací stěny, jednotka také prováděla požární hlídku.

Asistence
V neděli 19. června jsme si pro děti připravili jedno ze stanovišť v rámci akce Tátafest. Zároveň byla pro děti připravena ukázka našeho nového vozidla Mercedes-Benz Sprinter.

Asistence
V sobotu 11. června proběhla asistence jednotky na Slezskoostravském hradě, kde se konal dětský den. Hasiči seznámili rodiče a jejich děti s naším automobilem a požárním příslušenstvím. Děti také měly možnost vyzkoušet si zásahový oblek.

Cvičení
V neděli 22. 5. 2016 se naše jednotka zúčastnila společného školení pro okrsek č. 2, které bylo zaměřeno na nové dopravní automobily Mercedes Benz Sprinter, které nám předal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje na začátku roku.
Školení probíhalo na jezu v Ostravě - Kunčičkách a námětem bylo proškolení s různými prostředky od čerpadel až po páteřové desky.
Školení se spolu s námi zúčastnily jednotky z Kunčiček, Michálkovic, Antošovic a Muglinova.

Cvičení
V pátek 29. 4. 2016 se naše jednotka zúčastnila dalšího z výcviků s našim novým dopravním automobilem. Součástí výcviku byla zkouška čerpadel, elektrocentrály a přenosného navijáku.

Cvičení
V sobotu 26. 3. 2016 se naše jednotka zúčastnila výcviku v polygonu na stanici HZS v Ostravě - Fifejdách, který hasiči absolvují 2x ročně. Cílem výcviku je ověřit si schopnost pohybu ve stísněných prostorech za pomocí dýchací techniky, komunikace mezi hasiči a velitelem zásahu a záchrana osob.

Video zde.

Cvičení
V neděli 6. 3. 2016 hasiči, kteří přes víkend sloužili na hasičárně, absolvovali cvičení na dopravní nehodu. Byli seznámeni s úkoly a postupy, které se při záchraně osob u dopravních nehod používají. Zároveň byli proškoleni ze základů první pomoci a ze způsobů použití technických prostředků.

Cvičení
V neděli 21. února se naše jednotka zúčastnila výcviku s agregáty z našeho nového vozidla DA 15 MB Sprinter. Postupně jsme si vyzkoušeli přenosnou stříkačku, elektrocentrálu, plovoucí čerpadlo a motorové kalové čerpadlo. Vyzkoušeli jsme si také práci s proudnicí při hašení v uzavřených prostorech a práci s vysokotlakým hasícím zařízením. Následovala kondiční jízda s Tatrou.

Cvičení, asistence 2015


 

Cvičení
V neděli 6. prosince se naše jednotka zúčastnila výcviku v polygonu na ostravské hasičské stanici Fifejdy. Cílem výcviku bylo prověřit fyzickou zdatnost členů a orientaci v zakouřeném prostředí. Všechny zúčastněné nejprve čekala rozcvička na trenažéru. Poté se vydali do polygonu, který měli za úkol prolézt a dále nalézt figurínu v zakouřené místnosti, to vše v dýchacích přístrojích.

Asistence
V sobotu 7. 11. 2015 se naše jednotka zúčastnila 70. výročí založení Hasičského záchranného sboru v Ostravě. Od 11 hodin jsme se spolu s ostatními jednotkami zúčastnili slavnostní kolony, která vedla od stanice Vítkovických hasičů až k obchodnímu centru Nová Karolina. Odpoledne se pak návštěvníci mohli přijít podívat do Trojhalí, kde na ně čekal bohatý program s ukázkou techniky HZS MSK.

Cvičení
V neděli 4. 10. 2015 jsme vyjeli v rámci cvičení do Bohumína - Vrbic, kde jsme byli požádáni o vypáčení zbylých kůlů ze štěrkovny ven.

Cvičení 
V neděli 30. 8. 2015 se většina členů jednotky sešla v sále hasičské zbrojnice již v dopoledních hodinách. Dopoledne byly na programu prezentace na libovolně zvolené téma z nabízených okruhů, kterou si musel připravit každý člen. Postupně jsme přešli k teoretické části výcviku na vodě. Po probrání celé teoretické části jsme vyrazili směrem do Lhotky. U vodní hladiny jsme si vyzkoušeli práci se suchými obleky, plovoucím čerpadlem a spostu dalších činností s tímto spojených.

 

Cvičení
V sobotu 1. 8. 2015 se na naší hasičské zbrojnici konalo cvičení zaměřené na průzkum. Členové se nejprve teoreticky seznámili se základy vyhledávání osob v zakouřeném prostředí a jejich vytažení z místnosti.

Poté je čekala praktická část, která prověřila jejich fyzickou i psychickou zdatnost. Začerněná maska dýchacího přístroje členům simulovala zakouřené prostředí s nulovou viditelností. Dále se museli potýkat s množstvím překážek, které museli odházet nebo obejít, a také s figurantem,kterého museli odtáhnout z místnosti.

Asistence
Od pátku 31. 7. do soboty 1. 8. byli 3 naši členové vybráni jako požární dohled na festivalu 3Art Beat, který se konal v Dolní oblasti Vítkovic. Naši členové provedli v celém areálu kontrolu umístění hasicích přístrojů, funkčnost elektronické požární signalizace a přístupnost únikových a zásahových cest pro případný zásah složek IZS. Dále jsme po celém areálu prováděli kontrolu nad požárem, hlavně u tzv. Fireshow představení, při kterém je využíváno různých ohnivých efektů.

Zatímco pátek byl z hlediska naší práce klidnější, v sobotu už jsme museli zasahovat při menších událostech. V odpoledních hodinách jsme poskytli první pomoc muži, u kterého vlivem přehřátí došlo ke kolapsu. Večer také docházelo k menšímu rozšíření ohně ze zapálených sudů, který byl vzápětí uhašen. Celkově byl průběh celé akce klidný.

Cvičení
Ve čtvrtek 30. 7. 2015 jsme s jednotkou v rámci cvičení vyjeli na ul. Gruntovní, na které jsme pomocí ALU tyče s nástavcem zkoušeli největší dosah při řezání větví a také samotné řezání. Dále jsme si vyzkoušeli práci se speciální motorovou pilou na nástavci, kterou máme v jednotce novou.

Cvičení
Ve čtvrtek 16. 7. 2015 jsme si s jednotkou zopakovali uzly, které používáme u zásahu, a následně jsme si vyzkoušeli slanění.

Asistence
V sobotu 4. 7. 2015 asistovala naše jednotka jako požární dohled na Slezskoostravském hradě ve Slezské Ostravě, kde se konala akce Rockfest. Dále posloužila voda z naší cisterny jako ochlazení pro návštěvníky festivalu.

Cvičení
V úterý 30. 6. 2015 se naše jednotka zapojila do dopoledního cvičení v Ostravě-Přívoze při úniku koksárenského plynu z plynojemu MAN. Hasiči odtud zachránili celkem tři osoby - jednu z paty plynojemu (figuranta) a dvě z vrcholu vysokého plynojemu - první snesením po schodech, druhou pomocí lezecké techniky.
Na začátku cvičení zaslechla obsluha plynojemu při vizuální kontrole mohutný syčivý zvuk a zpozorovala netěsnost na plášti plynojemu - odchlípnutý plech ve svaru ve výšce asi 20 metrů nad zemí kousek nad prvním ochozem. Dispečink koksovny oznámil únik koksárenského plynu krajskému operačnímu středisku hasičů.

Zúčastněné jednotky:
JSDH Ostrava - Heřmanice
JSDH Ostrava - Radvanice
HZS Ostrava - Přívoz
HZS Ostrava - Fifejdy
HZS Ostrava - Zábřeh
HZS Ostrava - Poruba

Vyhlášení poplachu:
Datum a čas výjezdu: 30. 6. 2015, 09:14
Událost: ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK- DO OVZDUŠÍ
Upřesnění: únik koksárenského plynu z plynojemu
Obec: Ostrava - Přívoz
Vyjíždí: CAS 32 T815

Asistence
V sobotu 27. 6. 2015 asistovala naše jednotka se zásahovým vozem CAS 32 T815 na akci "Hurá na prázdniny", která se konala ve Slezské Ostravě. Členové naší jednotky seznámili děti s naší technikou a různými prostředky, které využíváme u zásahu. Dále si děti mohly vyzkoušet hašení z proudnice.

Asistence
Ve středu 24. 6. 2015 se dva naši členové vydali na základní školu Kamenec ve Slezské Ostravě, kde probíhal dětský den. Kolem osmé hodiny ráno byl na škole vyhlášen cvičný požární poplach. Všechny děti se shromáždily na dvorku před školou a vzápětí už mohly spatřit přijíždět profesionální hasiče, kteří zahájili průzkum po celé škole a dále cvičně zachránili figuranta ze střechy školy.
Na tomto cvičném poplachu se podílel HZS ze stanice Slezská Ostrava a také hasiči ze stanice 

Ostrava - Fifejdy se svým automobilovým žebříkem. Po skončení poplachu naši členové dětem vysvětlovali a předváděli postup při vzniku požáru a také postup při hašení hasicím přístrojem,
který si děti mohly vyzkoušet také v praxi.

 

Cvičení
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 jela naše jednotka v rámci výcviku na místní fotbalové hřiště čerpat vodu ze sklepa. Vytvořili jsme přívodní vedení ze savic a pomocí PS 12 byla voda ze sklepa odčerpána a zároveň využita pro zalití hřiště. Čerpání nám zabralo asi hodinu.

Asistence
V sobotu 30. 5. 2015 pomohli 4 členové naší jednotky kolegům z Ostravy - Michálkovic s ukázkou likvidace nebezpečné látky u příležitosti Dne dětí. Ukázka byla připravena jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. Diváci mohli vidět postup při likvidaci nebezpečné látky, včetně ochrany hasičů, ohraničení nebezpečného prostoru a dekontaminace zasahujících hasičů a raněných.

Po ukončení ukázky jeli naši členové opět s kolegy z Michálkovic hlídat fotbalový zápas na Bazalech. Vzhledem k tomuto rizikovému zápasu si připravili 3 vodní proudy a byli připraveni zasáhnout v případě vzniku požáru na tribunách. Naštěstí vznikly jen malé ohníčky, které byly vzápětí uhašeny.

Asistence
V sobotu dne 23. 5. 2015 se konala akce s názvem : "Den Slezské" , která se konala na Slezskoostravském hradě. Naše jednotka zde prováděla požární hlídku v délce 12-ti hodin-po celou dobu akce ( 10:00 - 22:00 ). Náplní požární hlídky bylo zkontrolovat stav hasících přístrojů umístěných v areálu hradu a hlavně dohlížet na celý průběh akce z hlediska požární ochrany. Tuto hlídku provedli : Jan Kocich, Štěpán Troup, Michal Morav, Filip Čichoň

Cvičení
V pátek 15. 5. 2015 se na městské skládce OZO v Ostravě - Hrušově konalo námětové cvičení. Námětové cvičení bylo vyhlášeno poplachem, jako je tomu při ostrých výjezdech. Do 10 minut od vyhlášení poplachu byla naše jednotka na místě události. 
Úkolem při tomto cvičení bylo vytvořit dálkovou dopravu vody. Dálková doprava byla vytvořena pomocí požárních stříkaček PS 12, které čerpaly vodu z vodních nádrží pod skládkou, a dále ji dopravovaly na skládku do cisteren. Tento způsob dopravy vody se ukázal jako rychlejší, než způsob kyvadlové dopravy.

Zúčastněné jednotky:
JSDH Ostrava - Heřmanice
JSDH Ostrava - Michálkovice
JSDH Ostrava - Antošovice
JSDH Ostrava - Kunčičky
JSDH Ostrava - Muglinov
JSDH Ostrava - Koblov

Vyhlášení poplachu:
Datum a čas výjezdu: 15. 5. 2015, 17:02
Událost: POŽÁR- POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ
Upřesnění: TC - požár skládky
Obec: Ostrava - Hrušov
Vyjíždí: CAS 32 T815, DA 12 Avia

Foto: Laštovka Matěj

Foto najdete zde.

Video najdete zde.

Cvičení
V sobotu 2. 5. 2015 se naše jednotka spolu s dalšími 5 jednotkami zúčastnila výcviku, který byl zaměřen na práci s agregáty. Během výcviku si všichni hasiči vyzkoušeli např. práci s plovoucí motorovou stříkačkou, PS 12, nebo s tvorbou přívodního vedení. Výcvik byl zakončen vyhodnocením v hasičárně v Ostravě - Kunčičkách. Spolu s námi se výcviku zúčastnily jednotky z Michálkovic, Kunčic, Kunčiček, Antošovic a Muglinova.

Cvičení
V sobotu 28. 3. 2015 se jeden ze členů naší jednotky zúčastnil IMZ (Instruktážní metodické zaměstnání), které proběhlo v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Tématem kurzu bylo hašení požáru v uzavřených prostorech. Kurzu se zúčastnilo celkem 24 hasičů z různých ostravských jednotek SDH. Postupně jsme si vyzkoušeli práci s proudnicí, útočné vedení do 2 patra pomocí nastavovacích žebříků a také vyhledávání osob ve sklepech.

Foto: Martin Türke

Cvičení
V neděli 22. 3. 2015 proběhla druhá část školení na téma: "První pomoc". Proběhla praktická část, kde jsme využili své vědomosti získané na teoretické části tohoto školení, které se konalo dne 21. 2. 2015 ( článek a fotografie jsou níže ). Praktická část školení se konala v tříčlenných týmech. Po příjezdu na místo setkání zachraňujících týmu byly předány mapy jednotlivých stanovišť, kde se řešily jednotlivé mimořádné události. Nyní Vám popíšu stručně, o které situace se jednalo. Byly to situace, se kterými se můžeme potkat každý den. Každý tým začínal u jiné události. Konkrétně náš tým začínal u dopravní nehody, přičemž osobní automobil narazil do sloupu veřejného osvětlení. Řidička automobilu byla připoutaná a byla v šoku. Spolujezdec bohužel připoután nebyl a stěžoval si na vystřelování v oblasti klíční kosti. Měli jsme podezření na infarkt myokardu, který se nakonec potvrdil. Osoby byly předány do rukou zdravotnické záchranné služby. Pokračovali jsme na stanoviště, kde na každého člena týmu čekala figurína. Procvičili jsme si resuscitaci, která trvala zhruba deset minut. Po skončení resuscitace jsme si ukázali základní chyby. Další instrukce zněly: "Máme podezření, že ve sklepě radnice městského obvodu Michálkovice je někdo v nouzi." Toto se potvrdilo. Ve sklepě se nacházel muž, který byl  bezvědomí. Na ruce měl popáleninu od elektrického vedení, které trčelo ze zdi. Po odpojení elektrického vedení jsme zahájili první pomoc. Raněný reagoval na bolestivé podněty a probral se. Ošetřili jsme popáleniny dlaně a poté předali záchranné zdravotnické službě. Mapa nás zavedla k situaci, kde slečna měla otevřenou zlomeninu nohy. Bylo nutné u této situace přivolat mimo zdravotnické záchranné služby i městskou policii, neboť u raněné byl uvázan pes, který neměl náhubek. Ošetřili jsme zlomeninu nohy. Mezitím přijela zdravotnická záchranná služba na místo a zajistila raněnou. Následující mimořádnou událostí byla záchrana dítěte, které bylo promočené a podchlazené. U dítěte jsme provedli resuscitaci. V prostorách věže hasičské zbrojnice došlo k pádu ze žebříku. Měli jsme podezření na poranění páteře, proto jsme se zraněným nijak nemanipulovali. Modřina na břiše pak značila vnitřní krvácení. Zjištěnou informaci jsme předali zdravotníkům po jejich příjezdu. V klubovně hasičské zbrojnice v Michálkovicích jsme si celé školení zhodnotili a zopakovali chyby, které jsme dělali. Podle mého názoru bylo toto školení obrovským přínosem. Konečně jsme si mohli věci, které slyšíme jen teoreticky, také vyzkoušet v praxi. Velké díky za tuto zkušenost patří především Českému červenému kříži Ostrava, který celé školení zajistil. Další poděkování patří hasičům z Michálkovic, kteří se také podíleli na organizaci celé akce.

 

Cvičení
V sobotu 21. 2. 2015 se naše jednotka dopoledne účastnila zdravotnického kurzu na hasičárně v Ostravě - Michálkovicích. Spolu s kolegy z Michálkovic a Muglinova jsme byli proškoleni od instruktorky z ČČK Ostrava, jak se zachovat v různých situacích u zásahu. Tématem školení byly například klasické úrazy, jako jsou zlomeniny, krvácení, popáleniny a omrzliny. Dále jsme byli proškoleni na situaci náhlého porodu nebo potratu, a nakonec byla proškolena psychologická pomoc na místě zásahu (např. dopravní nehoda, požár, sebevrah).

Odpoledne  se na naší hasičárně konal lezecký výcvik, kterého se účastnili také dva členové hasičů z Děhylova. Nejprve nás čekalo teoretické školení, ve kterém jsme si prozkoušeli různé druhy uzlů a kotevních bodů, byli jsme seznámeni s bezpečností při pracech ve výšce a nad volnou hloubkou a na závěr jsme si vyplnili test. S potěšením oznamuju, že celá jednotka test zvládla. Poté nás čekal praktický výcvik, který jsme vykonávali ve věži naší zbrojnice. Vyzkoušeli jsme si slanění z výšky, zajištění na laně, nebo také stoupání po laně pomocí blokantu JUMAR.

Asistence
V sobotu 14. 2.2015 na svatého Valentýna se konal ples městského obvodu Slezská Ostrava, který probíhal v kulturním domě v Ostravě - Michalkovicích. Naše jednotka přijala pozvání pro činnost požární hlídky na tomto plese. Na celou akci dohlížela čtyřčlenná požární hlídka ve složení: Veronika Šeděnková, Radovan Šugar, Jan Kocich, Michal Knop. Před samotným začátkem se hlídka seznámila s únikovými východy, umístěním hasicích přístrojů a další nezbytné věci pro požární hlídku. Požární hlídka měla akci pevně pod kontrolou. Zvýšené nebezpečí požáru bylo nahlášeno před vystoupením kouzelníka s ohněm, ale i toto se obešlo bez problému. Odbitím půlnoci začal moderátor celé akce Petr Vondráček losovat tombolu. Po tombole velká část lidí odchází z kulturního domu. Akce končí ve tři hodiny ráno, kdy všichni opouštějí sál. Pro nás to znamená pár posledních administrativních věcí a předání objektu. Akce byla úspěšná a proběhla bez jakékoliv činnosti požární hlídky.

Cvičení
V sobotu 24. 1. 2015 se naše jednotka účastnila výcviku v polygonu, který je na stanici Ostrava - Fifejdy. Hasiči nejprve cvičili na trenažéru a poté je čekalo stoupání po schodech do věže. Nakonec prolezli polygonovou klecí a měli za úkol najít v místnosti figurínu.

Cvičení, asistence 2014


 

Školení
V sobotu 6. 12. 2014 se v naší hasičské zbrojnici konalo závěrečné školení. Každý z hasičů dostal za úkol vypracovat prezentaci a proškolit ostatní s daným tématem. Prezentovala se například záchrana osob a zvířat, požáry, první pomoc a další.

Cvičení
V neděli 9. 11. 2014 si naše jednotka uspořádala cvičení na dole Ida v Ostravě- Heřmanicích. Cvičení bylo zaměřeno na lokalizaci a likvidaci nebezpečné látky v budově za pomocí protichemických obleků.

Cvičení
V neděli 2. 11. 2014 si naše jednotka uspořádala cvičení na dole Ida v Ostravě- Heřmanicích. Cvičení bylo zaměřeno především na průzkum a vyhledávání zraněných osob v zakouřeném prostředí, dále potom na hašení objektu z nastavovacího žebříku a improvizovanou ventilaci kouře pomocí vodního proudu.

Soutěž
V sobotu 1. 11. 2014 se naše jednotka zúčastnila soutěže "Ostravská Rallye", na které obsadila první místo. Soutěž spočívala v plnění různých úkolů na stanovištích po celé Ostravě, se kterými se lze setkat u reálného zásahu.

Asistence
Ve středu 22. 10. 2014 jsme se zúčastnili asistence na Slezskoostravském hradě, kde probíhaly Halloweenské slavnosti. Jednotka měla za úkol hlídat areál a okolí, aby nedošlo k požáru.

Cvičení
V neděli 7. 9. 2014 se naše jednotka zúčastnila výcviku na vodě. Výcvik byl prováděn u jezu v Ostravě- Kunčicích a všichni hasiči si vyzkoušeli práci se člunem, vytáhnutí tonoucího ze člunu a zpacifikování tonoucího. Také jsme si vyzkoušeli práci s kombinovanou proudnicí, házecím pytlíkem a plovoucím čerpadlem.

 

Asistence
V sobotu 6. 9. 2014 se naše jednotka zúčastnila asistence na dětských a poté na nočních závodech mužů a žen v Koblově. S CAS Tatrou jsme měli za úkol doplňovat vodu do připravené nádrže.

 

Asistence
V sobotu 21. 6. se naše jednotka zúčastnila Oslav 125 let založení SDH Pusté Polomi, na kterých si mohli rodiče s dětmi prohlédnout naší Tatru a další techniku hasičů z Ostravy a okolí.

 

Cvičení
Dva členové naší jednotky se v sobotu 12. dubna z účastnili IMZ (instruktážně metodického zaměstnání) v Dolní oblasti Vítkovic, kde si vyzkoušeli své znalosti v praxi. Absolvovali výcvik útočného vedení do poschodí, po žebříku a nakonec si vyzkoušeli hašení požáru v uzavřených prostorách. Cílem bylo předat zkušenosti dál ke svým sborům.

Cvičení
Ořez stromů pomocí motorové pily a ALU tyče s nástavcem

 

Cvičení, asistence 2012


 

Cvičení
Polygon dne 17. 3. 2012

TOPlist